Zakup cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej

Dofinansowanie projektu pn. „Zakup niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej” zrealizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie miało na celu dostosowanie wyposażenia Teatru do obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych.

 Cel ten został osiągnięty poprzez dostosowanie wyposażenia Teatru do obowiązujących standardów i przepisów prawa, które pozwala na zapewnienie sprawnej realizacji spektakli, wysokiego poziomu technicznego realizowanych wydarzeń oraz właściwych warunków pracy dla zespołu artystycznego i technicznego.

 W ramach projektu zakupiono :

- odbiorniki cyfrowe, 
- mikrofony,
- kapsuły mikrofonowe,
- nadajniki,
- komputery z oprogramowaniem,
- niezbędne akcesoria do wdrożenia systemu.

 Kwota dofinansowania: 270 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powrót do góry