Zakup cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej

Dofinansowanie projektu pn. „Zakup niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej”.

Celem zdania jest dostosowanie wyposażenia Teatru do obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych, zapewnienie sprawnej realizacji spektakli oraz wysokiego poziomu technicznego realizowanych wydarzeń.

Kwota dofinansowania: 270 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Powrót do góry