Informacje

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

23.05.2017 r. - sprzedąż środków trwałych - dwóch rożków angielskich i jednego fagotu1. Ogłoszenie o przetargu2. załącznik nr 1 wzór umowy3. zdjęcie nr 14. zdjęcie nr 25. zdjęcie nr 36. zjęcie nr 47. zmiana treści ogłoszenia 17.02.2017 r. - Sprzedaż środka trwałego - tekstowej tablicy typu LED1. Ogłoszenie o przeta

Powrót do góry