OPERA OTWIERA


Teatr Wielki w Poznaniu dociera do widzów z różnych grup społecznych, często wykluczanych i pomijanych w procesie tworzenia i odbioru szeroko rozumianej sztuki.

W sezonie artystycznym 2022/2023 realizujemy przy wsparciu PFRON projekt Opera otwiera, którego celem jest zniesienie barier w dostępie do oferty repertuarowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, a zwłaszcza dla głuchych i słabosłyszących oraz niewidomych i słabowidzących. W związku trwającym obecnie remontem sceny głównej, projekt Opera otwiera skupia się na działaniach w sali kameralnej Teatru Wielkiego w Poznaniu, tj. Sali im. Wojciecha Drabowicza oraz w Auli Artis. Dostępność tych przestrzeni zdeterminowała sposób programowania repertuaru i wydarzeń na bardziej kameralne.
W bieżącym sezonie zaplanowaliśmy w ramach Opera otwiera spektakle BLEEE… oraz h. Pierwszy z nich to kameralna opera dla dzieci dotykająca problemu akceptacji siebie i zmierzenia się z pytaniem, czy to co nas wyróżnia, jest naszym atutem, czy elementem wykluczającym nas ze społeczeństwa. Wzruszającą historię opowiedzą… osa pozbawiona żądła, pająk bez nóg, dwa niezbyt czyste karaluchy, poczwarka plus size, w których wcielą się artyści Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz zaproszeni goście. Spektakl h. to projekt teatralny łączący w sobie elementy teatru dramatycznego, baletu, muzyki klasycznej i internetowego soundscape’u oraz video. Spektakl rozgrywa się w kameralnej przestrzeni szkolnej klasy, w której opowiadana jest historia dwojga młodych ludzi dotkniętych cyberbullyingiem i hejtem w internecie. Temat niezwykle ważny w dzisiejszych czasach. Zarówno spektakle BLEEE…, jak i h., będą z audiodeskrypcją, a ponadto spektakle BLEEE... 2 czerwca o godz. 11:00 oraz h. 14 czerwca o godz. 10:00 będą tłumaczone na PJM (Polski Język Migowy). 
Więcej o spektaklach:
https://opera.poznan.pl/Ad/bleee-2
https://opera.poznan.pl/pl/h

Działania, które proponujemy w ramach Opera otwiera, to także szeroko rozumiana edukacja, skierowana do grup odbiorców w różnych kategoriach wiekowych, której celem jest wprowadzenie do świata opery i baletu, zarówno w sposób bierny (np. prelekcje, spotkania z realizatorami), jak i aktywny, partycypacyjny (np. warsztaty, chór amatorski). Dużą wagę przywiązujemy również do działań familijnych, wspierających rodzinę w twórczym spędzaniu czasu. Dzięki takiemu podejściu pracujemy na rzecz budowania przyszłej publiczności oraz zdobywamy doświadczenia we współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.    
Ze względu na swoją działalność międzynarodową, jak choćby członkostwo poznańskiej Opery w projekcie Next Stage, który wspiera instytucje operowe m.in. w zakresie równości i inkluzywności, mamy możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk również z instytucjami zagranicznymi. Teatr organizuje szkolenia dla pracowników z zakresu savoir-vivre’u w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami, nauki PJM i audiodeskrypcji. Pracownicy Teatru stają się bardziej świadomi potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku oraz mają coraz lepsze przygotowanie do nawiązania i podtrzymania kontaktu z tą wyjątkową publicznością.
Konsekwencją realizacji projektu Opera otwiera będzie przystosowanie naszej instytucji w perspektywie długofalowej w taki sposób, aby po powrocie z repertuarem na scenę główną Teatru, pełnowymiarowe spektakle operowe i baletowe oraz infrastruktura były dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.
Realizacja inicjatyw, jak Opera otwiera, a wcześniej Zamigaj Moniuszkę oraz Łabędzie, opartych na partycypacji i integracji, zakładających rozwój osobisty uczestników i odbiorców projektów, pozycjonuje Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w czołówce instytucji pracujących nad integracją społeczną, dialogiem międzykulturowym oraz promocją innowacyjnych rozwiązań na scenie i poza nią. Zmieniamy operowo-baletowy świat! 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu realizuje przedsięwzięcie grantowe „Opera otwiera – dostosowanie oferty kulturalnej i przestrzeni Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”

Powrót do góry