Status prawny

Teatr jest wspólną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której stronami umowy są Województwo Wielkopolskie oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Teatru, poza uprawnieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikającego z Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Umowy z dnia 28 września 2005r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Teatru Wielkiego w Poznaniu zmienionej aneksem z dnia 21 stycznia 2009 r. oraz z dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu stanowi Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Teatr jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Wielkopolskie.

Powrót do góry