Przesłuchanie – skrzypce

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
ogłasza przesłuchanie do Orkiestry na stanowisko:

SKRZYPCE tutti

 

Termin przesłuchania:
24.05.2024r. godz. 10:00

 

Zgłoszenia oraz CV prosimy przesłać na adres e-mail: orkiestra@opera.poznan.pl do dnia 19.05.2024r.

  • Teatr nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach;
  • Teatr zapewnia akompaniatora;
  • Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (co najmniej studia pierwszego stopnia – licencjat);
  • Teatr zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV oraz zaproszenia tylko wybranych osób w przypadku dużej ilości zgłoszeń;
  • Teatr Wielki zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny;
  • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na umowę o pracę w Orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu.

 

Kontakt:
Dominika Sikora - inspektor tel. 605 674 277
Błażej Pasternak - inspektor tel. 602 452 020

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

I etap

W. A. Mozart – I część koncertu (G-dur KV 216; D-dur KV 218; A-dur KV 219) z kadencją

II etap
*Partie orkiestrowe

J. Brahms – II Symfonia, początek II części (do litery C)
B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona (skrzypce I)
W. A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara
F. Mendelssohn Bartholdy – Scherzo ze Snu nocy letniej (skrzypce I)
R.Strauss - Don Juan (skrzypce I) – początek
J. Strauss – Zemsta nietoperza - uwertura

 

*Nuty do pobrania TUTAJ

Powrót do góry