Przedmiot działalności

Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy upowszechnianie kultury i tworzenie przedstawień w dziedzinie twórczości muzyczno-teatralnej, operowej i baletowej w kraju i zagranicą.

public.common.backtop