Poznański "Straszny dwór" na festiwalu w Wiesbaden

 

31 maja zespół Teatru Wielkiego w Poznaniu zaprezentował Straszny dwór Stanisława Moniuszki na Międzynarodowym Festiwalu Majowym w Wiesbaden (Internationale Maifestspiele). Niezwykle aktualna, nowatorska i umiejętnie łącząca tradycję ze współczesnością realizacja zjednała serce festiwalowej publiczności. Po raz kolejny poznańskim artystom udało się udowodnić, że ani język, ani opowieść osadzona w polskiej historii i realiach nie stanowią bariery dla zagranicznego widza.

Prezentacja w Wiesbaden odbyła się dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Poznańska opera otrzymała wsparcie od Instytutu Adama Mickiewicza i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Patronat nad spektaklem objęło Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, oferując materiały wykonawcze w ramach programu Tutti.pl. Ponadto Teatr Wielki w Poznaniu wspierała Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Przypomnijmy, że pokazany na festiwalu spektakl miał premierę w lipcu 2021 i był owocem prawie trzyletnich przygotowań. Zespół realizatorów został wyłoniony w konkursie dla najlepszych młodych reżyserów teatralnych (European Opera – directing Prize) współorganizowanym przez stowarzyszenie Camerata Nouova i Opera-Europa. Honorowy patronat nad spektaklem objął Nicolas Payn, dyrektor stowarzyszenia OperaEuropa. Premierowa prezentacja Strasznego dworu była transmitowana dzięki udziałowi Teatru Wielkiego w Poznaniu w  projekcie OperaVison na cały świat.

public.common.backtop