Wyniki postępowania ofertowego

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że po przeanalizowaniu zebranych ofert, które wpłynęły do 14.09.2022 r.. godzina 12:00, dotyczących wykonania prac związanych z przygotowaniem / wykonaniem toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dn. 01.09.2022r) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę w ramach ocenianych kryteriów: Cena – 100 pkt.

 

Paweł Smolarek ‘’ASSET” Zakład Ogólnobudowlany

NIP: 7821599504

Adres: ulica Henryka Wieniawskiego 31, 62-006 Gruszczyn

Cena zamówienia: 30.484,53 zł (netto)+ VAT

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

Powrót do góry