Przesłuchania artystów śpiewaków

 

TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU

G. F. HÄNDEL - GIULIO CESARE IN EGITTO
WYKONANIE KONCERTOWE POD DYR. PAULA ESSWOODA
22 I 23 WRZEŚNIA 2018

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu zaprasza artystów śpiewaków do udziału w przesłuchaniach do następujących partii:
Giulio Cesare, Cleopatra, Cornelia, Sesto, Tolomeo, Achilla, Nireno
i Curio.

Wymagany repertuar:
dla partii Giulio Cesare, Cleopatra, Cornelia, Sesto, Tolomeo i Achilla- 2 skontrastowane arie haendlowskie, w tym jedna z opery Giulio Cesare in Egitto; dla partii Curio i Nireno – 2 skontrastowane arie haendlowskie, w tym przynajmniej jedna z recytatywem.

Przesłuchania odbędą się w sobotę, 21 października 2017
o godz. 12.00 w gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu, ul. Fredry 9.

Zgłoszenia zawierające CV, repertuar oraz nagrania
należy przesłać mailowo na adres
mwieloch@opera.poznan.pl do dnia 1 października 2017.

Organizatorzy zapewniają akompaniatora.

Powrót do góry