Polska opera inspiruje młodych twórców z całego świata


19 stycznia w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbędzie się finał prestiżowego konkursu European Opera-directing Prize (EOP). Trzy zespoły finalistów, wyłonione z wcześniejszych etapów, zaprezentują koncepcję inscenizacji „Strasznego dworu” S. Moniuszki. W jury najważniejsze nazwiska świata opery – David Pountney (reżyser, miłośnik i popularyzator opery polskiej za granicą), Carolin Wielpütz (dyrektor artystyczna opery w Bonn), Ulrich Lenz (dramaturg berlińskiej Komische Oper). Jury przewodniczy dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu – Renata Borowska-Juszczyńska.

Konkurs European Opera-directing Prize odbywa się od 2001 roku w cyklu dwuletnim, organizatorami są stowarzyszenia Camerata Nuova oraz Opera Europa. Przedsięwzięcie możliwe jest dzięki działalności mecenasów – Armina i Marji Kretschmar. Konkurs to niezwykła szansa dla młodych twórców na zaprezentowanie swoich umiejętności przed autorytetami z branży, uzyskanie cennych uwag i zdobycie doświadczenia. To często początek międzynarodowej kariery. Laureaci poprzedniej edycji – Karolina Sofulak i Gerard Jones – realizują spektakle w wiodących teatrach, m.in. Opera Holland Park czy Royal Opera House. W Poznaniu Sofulak przygotowała w lutym 2019 „Fausta”, a inscenizacja „Manon Lescaut” Gerarda Jonesa zwieńczy bieżący sezon.

Teatr Wielki w Poznaniu jest znany z innowacyjnych inscenizacji operowych i szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej. Rok 2019 był czasem popularyzacji twórczości patrona teatru Stanisława Moniuszki. Zespół opery zaprezentował koncertowe wykonanie „Halki” w Filharmonii Berlińskiej, entuzjastycznie przyjęte przez międzynarodowe media i publiczność, a nowatorska realizacja „Parii” w reżyserii Grahama Vicka została uznana za jedno z najważniejszych wydarzeń Roku Moniuszki. Dzięki staraniom dyrekcji i członkostwu w stowarzyszeniu Opera Europa poznańskie teatr jest coraz bardziej widoczny na operowej mapie Europy.

Powrót do góry