MONIUSZKO / MOŻDŻER – Festiwal Moniuszki

MONIUSZKO / MOŻDŻER – Festiwal Moniuszki

Bilety w kategorii cenowej A (10-150 zł)


„Bajka”

„MONIUSZKO ALT_SHIFT_1 ESCAPE”

Możdżer słucha Moniuszki! Jak sam mówi: „słucha i odkurza”.

„MONIUSZKO ALT_SHIFT_1 ESCAPE” to kompozycja inspirowana uwerturą fantastyczną „Bajka”, w której znakomity jazzman docenił instrumentację, zwartą konstrukcję i zręczne prowadzenie formy. Precyzyjny splot Moniuszkowskich zabiegów muzycznych zachęca do improwizacji, tchnienia w partyturę powietrza, pokazania jej kunsztu oraz umiejscowienia we współczesności. Możdżer na bazie „Bajki” namalował własną muzyczną opowieść. Stworzył ją z fragmentów, które – jak przy użyciu klawiszowego skrótu – porozsuwał, aby zmieścić w nich niejazzowe akcenty, niektóre tempa oryginału zwolnił, część fragmentów powtórzył. Jak brzmi ta nieoczywista kolaboracja dwóch panów M? Jest fanatycznie! Jest bajecznie!

Leszek Możdżer & Orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu pod dyrekcją Katarzyny Tomali-Jedynak feat. Adam Bławicki, Łukasz Sobolak i inni

Premiera kompozycji „MONIUSZKO ALT_SHIFT_1 ESCAPE” miała miejsce 14 czerwca 2022 roku podczas 12. edycji Enea Enter Festival.

Dyrekcja Teatru zastrzega możliwość zmian w repertuarze, obsadach, terminach i formie wydarzenia.

 

 

partnerzy festiwalu:

            

 

Wydawcą utworów Stanisława Moniuszki jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

 

patron medialny:

 

 

Realizację wydarzeń związanych z otwarciem sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu po jej generalnej modernizacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Powrót do góry