Ryszard Kaja

 
Malarz, grafik, scenograf. Kontynuator rodzinnych tra­dycji artystycznych. Studiował malarstwo w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dzisiejszy UAP). Po ukończeniu studiów podjął pracę jako scenograf Teatru Wielkiego w Łodzi, później m.in. Teatru Wielkie­go w Poznaniu, pełniąc funkcję głównego scenografa w latach 1995-1999. Obecnie mieszkając we Wrocławiu pozostaje „wolnym strzelcem”, realizując swoje prace niemal w całym kraju i poza granicami Polski. Ma w do­robku ponad 150 realizacji scenograficznych w zakre­sie opery, baletu, dramatu, filmu i filmu animowanego. Dodatkowo zajmuje się plakatem, fotografią, ilustracją, dekoracją wnętrz i wystawiennictwem muzealnym, traktując przestrzeń użytkową jak scenę teatralną. Ulu­bioną formą wypowiedzi pozostało jednak malarstwo, a wzajemne przenikanie się świata malarstwa i sceno­grafii stało się rozpoznawalną wizytówką artystyczną.

Powrót do góry