Mierzejewski Michał Sergiusz

Michał Sergiusz Mierzejewski

 

Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ukończył dwie specjalizacje: dyrygenturę chóralną i edukację muzyczną. Jego pasją jest chóralistyka, której poświęca się bez reszty. Założyciel i dyrygent kilku zespołów, w tym Chóru „Cantanti”, Chóru „Pasjonaci" oraz Dziecięcego Chóru Operowego. Prowadzi Chór Męski „Dzwon" w Gnieźnie i Chór Męski „Orły Białe" w Poznaniu. Jako dyrygent specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej i sakralnej. Jest artystą Chóru Przyoperowego Teatru Wielkiego w Poznaniu. Inicjator i członek-założyciel Stowarzyszenia Musica Nostra, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu od 2009 r. Ze swoimi zespołami zdobył liczne nagrody na konkursach i festiwalach. Uhonorowany Odznaką Honorową Złotą z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wśród jego licznych dokonań artystycznych warto wymienić: prawykonanie z Chórem „Cantanti” Mszy 1050 i Królowej Śniegu Gabriela Kaczmarka; prawykonanie Kantaty 1806 i Litanii do św. Jana Pawła Wojciecha Zięby. Przygotował także Dziecięcy Chór Operowy do premiery Manru I. J. Paderewskiego (Teatr Wielki w Poznaniu, 2018) oraz prapremiery opery Anhelli Dariusza Przybylskiego (Teatr Wielki w Poznaniu, 2019).
Powrót do góry