Wachowska Magdalena

Magdalena Wachowska


Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Legnicy w klasie skrzypiec swojego ojca Ryszarda Wachowskiego. Naukę śpiewu rozpoczęła pod kierunkiem Beaty Pazio-Grygiel.

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wokalno-aktorskie w klasie śpiewu solowego prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Obecnie kończy drugie studia magisterskie (specjalność pieśniarsko-oratoryjna) również w klasie prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej.

Doświadczenie sceniczne zdobywała kreując role w spektaklach akademickich, m.in.: jako Marcelina w Weselu Figara, Druga Dama w Czarodziejskim Flecie, Licilla w La scala di seta Rossiniego, Atalanta w Kserksesie Händla, Plociuchowa w Agatce J.D. Hollanda, Mercedes w Carmen Bizeta, Zaire w Les indes galantes Rameau.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, zdobyła m.in.: wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Fr. Platówny we Wrocławiu, II nagrodę w X Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim Pieśń Wieczorna w Białymstoku, III nagrodę w XII Międzyuczelnianym Konkursie W kręgu Słowiańskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach, II nagrodę w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju (w kategorii oratoryjno-pieśniarskiej), Wyróżnienie i Nagrodę Specjalną za wykonanie pieśni St. Moniuszki w IX Międzyuczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. E. Kossowskiego w Warszawie, II miejsce i Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację utworu kompozytora XX wieku w XV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym  im. I. Godina Iuventus Canti, III nagrodę i Nagrodę Specjalną Oddziału Warszawskiego ZASP w VIII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Złote Głosy w Warszawie, Nagrodę Dziennikarzy w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju.

Uczestniczyła w mistrzowskich kursach wokalnych, prowadzonych przez: Andrzeja Dobbera, Anitę Garanča, Stefanię Kałużankę, Drahomirę Mičkową, Ellę Susmanek, a także w kursach aktorskiej interpretacji wokalnej prowadzonych przez Andreasa Baumanna z Hochschule für Music Carl Maria von Weber w Dreźnie.

Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Wrocławia i Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

 

Powrót do góry