Kurkowski Michał

Michał Kurkowski

Dramaturg, dramatopisarz i tłumacz, doktorant w Instytucie Kultury Polskiej. Ukończył specjalizację dramaturgiczną na PWST w Krakowie, swoje teksty i scenariusze publikował m.in. w „Dialogu", „Didaskaliach" i „Ruchu Muzycznym”. Współpracował przy kilkunastu spektaklach teatralnych (i kilku operowych) w Polsce, w latach 2016-2021 był etatowym dramaturgiem w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.  

Powrót do góry