Kopiszka Justyna

Justyna Kopiszka


Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2015) w klasie śpiewu prof. AM dr hab. Ewy Biegas. Skończyła także Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, na kierunku edukacja artystyczna oraz pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna. Od 2014 roku związana zawodowo z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Brała udział w wielu kursach mistrzowskich, m. in. z takimi wykładowcami, jak Olga Pasiecznik, Wiesław Ochman, Ryszard Karczykowski, Helena Łazarska, Karolina Brachman, a także ma za sobą udział w kursie Konserwatorium Krakowskiego im. Witolda Lutosławskiego - klasa śpiewu Katarzyny Suskiej-Zagórskiej oraz wielokrotny udział w kursach metodycznych muzyki dawnej - klasa śpiewu Marka Rzepki.

Justyna Kopiszka jako solistka uczestniczy w wielu projektach muzycznych: operowych, oratoryjnych, jak i jazzowych. Do swoich najważniejszych osiągnięć zalicza partię Ustazia w operze Rinaldo G. F. Händla (Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego 2010), partię Serwitatorki w operze Siostra Angelica G. Pucciniego (Opera Bytomska, 2011, reż. W. Ochman, dyr. W. Kaluza), a także wykonanie wielu partii solowych, m. in. w Pasji wg św. Jana J. S. Bacha (Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego dyr. P. Esswood, 2012), Msza J. Elsnera (Filharmonia Częstochowska, 2012), Weihnatchts-Oratorium i Pasja wg Św. Marka J. S. Bacha (dyr. M. Toporowski, 2013), Requiem W. A. Mozarta (Filharmonia Częstochowska, dyr. A. Klocek, 2014). W 2012 roku wystąpiła w musicalu My Fair Lady F. Loewe'a jako Pani Pearce (reż. J. Głybina), natomiast w 2013 w musicalu Siostrunie D. Gogina (reż. B. Dzianowicz). W 2014 wzięła udział w prapremierze musicalu Śpią wystawy Jonasza Sołtyka (Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, reż. K. Popiołka, dyr. G. Gimelli). Rok później na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi wcieliła się w postać żony Apostoła w rock-operze Jezus Christ Superstar (dyr. José Maria Florêncio).
Jest finalistką IV Międzynarodowego Konkursu im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków w Częstochowie (2015).

Od 2003 roku związana ze Stowarzyszeniem Mozart, gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu oraz solistki stowarzyszenia.

Powrót do góry