Svensson John

John Svensson


Absolwent The Royal Swedish Ballet School w Sztokholmie.
Po udziale w konkursie Prix de Lausanne w lutym 2008 roku został stypendystą Cannes Jeune Ballet we Francji. W 2009 otrzymał pierwszy profesjonalny angaż w Thüringen Ballet w Niemczech. Od tamtego czasu współpracował z takimi choreografami jak: Davide Bombana, Robert North, Nils Christe, Uwe Scholz, Gregor Seyffert, Birgitte Scherzer, Hugo Viera. W sezonie 2012/2013 współpracował z choreografem współczesnego teatru tańca Alexeyem Kononovem, biorąc udział w jego spektaklach F.63.9 oraz Zeit Der Frau.
Od sezonu 2013/2014 pracuje jako koryfej w Teatrze Wielkim w Poznaniu,
gdzie wykonuje m.in. rolę Benvolia w balecie Romeo i Julia (chor. Emil Wesołowski) oraz duet i trio w spektaklu Infolia (chor. Jacek Przybyłowicz).

Powrót do góry