Opera otwiera

TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU

 

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Opera otwiera – dostosowanie oferty kulturalnej i przestrzeni Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie oferty kulturalnej w zakresie działalności edukacyjnej oraz dostosowanie przestrzeni Teatru dla osób ze szczególnymi potrzebami, a zwłaszcza dla Głuchych i słabosłyszących oraz niewidomych i słabowidzących; uwrażliwienie pracowników instytucji na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz zdobycie przez pracowników umiejętności w zakresie PJM, audiodeskrypcja.

 

Termin realizacji: 01.07.2022 – 30.06.2023

 

Wartość grantu: 195 600,00 PLN

Powrót do góry