„BER” w Kłajpedzie w ramach programu „Kultura inspirująca”

 

,,Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura inspirująca 2023-2024” na projekt „Upowszechnienie kultury polskiej na Litwie poprzez zaprezentowanie spektaklu baletowego ,,BER” w Kłajpedzie”, realizowany we współpracy z Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras (Państwowym Teatrem Muzycznym w Kłajpedzie)”

 

Spektakl baletowy „BER” zostanie zaprezentowany w dniu 27.05.2023 r. w Kłajpedzie (Litwa) przez Solistów i Zespół Baletowy Teatru Wielkiego w Poznaniu.  Projekt służyć będzie kreowaniu poza granicami kraju - na Litwie pozytywnego wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, świadomego swojego wkładu w kulturę europejską i światową oraz pogłębiać wśród odbiorców zagranicznych–litewskich- znajomość dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków.

Przyczyni się także do poszerzenia współpracy polsko-litewskiej w obszarze muzyki, a w szczególności baletu oraz wpłynie na zwiększenie zainteresowania publiczności litewskiej współczesnym baletem polskim.

 

Termin realizacji zadania: 01.01.2023 – 31.08.2023

Kwota dotacji: 174 000 PLN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Inspirująca 2023-2024

Logotypy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal Gov.plPrzebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno | Powiat Rawicki

 

 [PLAKAT]

 

Powrót do góry