Administracja


Dział koordynacji pracy artystycznej


Dział organizacji pracy artystycznej  
Kierowniczka
Kamila Badoń-Lehr
e-mail: koordynacja[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 252
      61 65 90 325


Asystenci reżysera
Dominika Babiarz,
Bartłomiej Szczeszek


K
ierownik grupy inspicjentów
Wiesława Wiza

Pion Dyrektora
Dział promocji i marketingu 
Kierowniczka Magdalena Ośko
e-mail: mosko[at]opera.poznan.pl

Współpraca partnerska. Sponsorzy Monika Jaworska
e-mail: mjaworska[at]opera.poznan.pl
tel. 785 890 670Koordynacja projektów edukacyjnych
Katarzyna Frątczak
e-mail: edukacja[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 219


Specjalista ds. pozyskiwania funduszy
Paweł Wosik
e-mail: pwosik[at]opera.poznan.pl 
tel. 61 65 90 292

Radca prawny
Agnieszka Brzozowska-Wilczek
e-mail: radcaprawny[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 237


Pion ekonomiczno-administracyjnySekretariat
Agnieszka Szuba
e-mailsekretariat[at]opera.poznan.pl
                opera[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 229
fax 61 63 93 989


Biuro Obsługi Widzów
Kierowniczka 
Żaneta Rychlicka
e-mailbow[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 228

Kierownik widowni Kamila Weinert
e-mailkweinert[at]opera.poznan.pl


Dział kadr
Kierownik
Ewa Sitek
e-mail: esitek[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 254


Dział administracyjno-gospodarczy
Kierownik
Anna Sobczak
e-mail: administracja[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 259


Dział inwestycji i eksploatacji
Kierownik
Norbert Sobczak
e-mailnsobczak[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 307


Administrator sieci informatycznych
Główny specjalista
Jakub Szewczyk
e-mailjszewczyk[at]opera.poznan.pl


Inspektor BHP
tel. 61 65 90 299


Archiwum teatralne
Główny specjalista
Tadeusz Boniecki
e-mail: archiwum[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 276


Biblioteka muzyczna
tel. 61 65 90 267

Dział finansowo-księgowy

 


Główny księgowy
Agata Więckowska
e-mail: awieckowska[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 263


Z-ca głównego księgowego
Karolina Jurczak
e-mail: kjurczak[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 212


Sekcja płac
kierownik Agnieszka Bajer
e-mail: abajer[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 260

Powrót do góry