Administracja


Dział koordynacji pracy artystycznejKierownik działu koordynacji pracy artystycznej  
Maciej Wieloch
e-mail: mwieloch[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 252
      785 890 657
 


Asystenci reżysera
Bartłomiej Szczeszek
Andrzej Ogórkiewicz


K
ierownik grupy inspicjentów
Danuta Kaźmierska

Pion DyrektoraDział promocji i marketingu 
Kierownik Monika Jaworska
e-mailmjaworska[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 293


Dział literacki
Małgorzata Arentowska
e-mail:
marentowska[at]opera.poznan.pl
tel.
61 65 90 204

Dział edukacji
Katarzyna Frątczak
e-mail: edukacja[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 266


Specjalista ds. pozyskiwania funduszy
Katarzyna Madejska
e-mail: kmadejska[at]opera.poznan.pl 
tel. 61 65 90 292

Radca prawny
Agnieszka Brzozowska-Wilczek
e-mailradcaprawny[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 237


Pion ekonomiczno-administracyjnySekretariat
Agnieszka Szuba
e-mailsekretariat[at]opera.poznan.pl
                opera[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 229
fax 61 63 93 989


Biuro Obsługi Widzów
Kierownik
Karolina Mielcarek-Trafas
e-mailbow[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 228

Kierownik widowni Kamila Weinert
e-mailkweinert[at]opera.poznan.pl


Dział kadr
Kierownik
Ewa Sitek
e-mail: esitek[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 254


Dział administracyjno-gospodarczy
Kierownik
 Hanna Maląg
e-mailhmalag[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 221


Dział inwestycji i eksploatacji
Kierownik
Norbert Sobczak
e-mailnsobczak[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 307


Administrator sieci informatycznych
Główny specjalista
Jakub Szewczyk
e-mailjszewczyk[at]opera.poznan.pl


Inspektor BHP
Miłosława Kaczanowska
e-mailmkaczanowska[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 299


Archiwum teatralne
Główny specjalista
Tadeusz Boniecki
tel. 61 65 90 276


Biblioteka muzyczna
Magdalena Kurowska

Dział finansowo-księgowyGłówny księgowy
Małgorzata Tomaszewska
e-mail: mtomaszewska[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 263


Z-ca głównego księgowego 
Dorota Wenzel
e-maildwenzel[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 212


Sekcja płac
kierownik
 Elżbieta Garbacka 
e-mailegarbacka[at]opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 260

Powrót do góry