Przesłuchanie II skrzypce

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

ogłasza przesłuchanie do orkiestry na stanowisko:

II skrzypce tutti

 

Termin przesłuchania:

25 lutego 2023r. godz. 11:00

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: inspektorotw@opera.poznan.pl

 

  •        Teatr nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
  • Teatr zapewnia akompaniatora.
  • Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta ostatniego roku studiów muzycznych,
  • Teatr zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV oraz zaproszenia tylko wybranych osób w przypadku dużej ilości zgłoszeń,
  • Teatr Wielki zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny,
  • Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na umowę o pracę w Orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu.

 

Kontakt:

Dominika Sikora - inspektor tel. 605 674 277

Błażej Pasternak - inspektor tel. 602 452 020

Dawid Fabisiak – lider II skrzypiec tel. 666 096 103

 

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

I etap

W. A. Mozart – I część jednego z koncertów z kadencją

 

II etap

Partie orkiestrowe

J. Brahms – II Symfonia, początek II części (do litery C)

B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona (drugie skrzypce)

W. A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

F. Mendelssohn Bartholdy – Scherzo ze Snu nocy letniej 

R.Wagner - Die Meistersinger von Nürnberg, wstęp

G.Verdi - Falstaff 2 Akt 2 scena (drugie skrzypce)

R.Strauss - Don Juan (pierwsze skrzypce) – początek

 

[MATERIAŁY DO POBRANIA]

Powrót do góry