Programy / spektakle / projekty

 

 

 


#operaotwiera OPERA RUSZA
Główna idea programu OPERA RUSZA to dotarcie do mniejszych społeczności (miasteczek, wsi) pozbawionych kontaktu z kulturą, do osób, które ze względów na wykluczenie ekonomiczne albo komunikacyjne, nie mogą korzystać z imprez kulturalnych, dla których często „naturalnym środowiskiem” są duże miasta. Tytuł programu OPERA RUSZA dosłownie odnosi się do prezentacji poza budynkiem i poza miastem Poznań, w różnych miejscach województwa wielkopolskiego: domach kultury, halach sportowych, bibliotekach, kościołach, szkołach. Ze względu na kameralny charakter wyjazdowych prezentacji, który sprzyja bliższemu kontaktowi z widzem, program OPERA RUSZA dla wielu jego odbiorców może stać się drogą do opery.
Co warto podkreślić, prezentacje przygotowane w ramach projektu OPERA RUSZA zakładają jak najwyższy poziom artystyczny. Przygotowane na początku sezonu 2020/2021 premiery oper Napój miłosny (pierwsza prezentacja październik 2020, Krobia) oraz Don Pasquale (pierwsza prezentacja listopad 2020, Kuślin) przygotowują realizatorzy od dawna związani z Teatrem Wielkim, niejednokrotnie nagradzani, tworzący w Polsce i za granicą – Ran Arthur Braun i Krzysztof Cicheński.

#operaotwiera Chór Dziadów i Bab
Czysta radość muzykowania i patron Teatru Wielkiego Stanisław Moniuszko, autor Śpiewników domowych, byli impulsem sprzyjającym stworzeniu Chóru Dziadów i Bab. Chór, początkowo skupiał osoby 60+, z czasem stał się grupą o bardzo zróżnicowanym wieku i pochodzeniu, która wspólnie spotyka się, by śpiewać utwory z repertuaru operowego. Jedynym kryterium jest chęć śpiewania, nie wykształcenie muzyczne czy znajomość nut. Chór występuje z okazji wydarzeń plenerowych przeznaczonych dla mieszkańców Poznania.


#operaotwiera Paria / Trojan
Powoli staje tradycją włączanie widzów w tworzenie spektakli. Do dwóch przedstawień, opery Paria (2019) i spektaklu baletowego Trojan (2018) zostali zaproszeni nieprofesjonaliści. Osób tych jednak twórcy przedstawień nie traktują jako statystów, ale tak jak profesjonalni artyści uczestniczą oni w próbach i warsztatach, które są okazją wspólnego poznania się, dla wielu pełnią funkcję terapeutyczną, natomiast związanym z teatrem twórcom pozwalają dogłębniej zrozumieć publiczność, która wybiera dane przedstawienie.

 

____________________________

Zdjęcie przedstawia przestrzeń dla widowni w Sali Dużej Teatru Wielkiego. Na zdjęciu widoczne są czerwone fotele.

public.common.backtop