Gumny Arkadiusz

Arkadiusz Gumny


Solista zespołu baletowego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Jest absolwentem Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. W 1998 roku, po ukończeniu edukacji baletowej, zaangażował się w Teatrze Wielkim w Poznaniu, gdzie w przeciągu kilku lat pracy awansował na stanowisko solisty baletu.

Współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi choreografami, m.in. z Conradem Drzewieckim, Henrykiem Konwińskim, Teresą Kujawą, Emilem Wesołowskim, Barbarą Gołaską, Andrzejem Glegolskim, Markiem Różyckim, Greyem Veredonem, Antalem Fodorem,  Waldemarem Wołk-Karaczewskim, Sławomirem Woźniakiem, Kariną Elver, Montserrat Leon, Giovannim di Palma, Rami Be'er, Itzikiem Galili, Jackiem Przybyłowiczem, Sonją Marchiolli,Krzysztofem Pastorem, Kennethem Greve, Andrzejem Ziemskim, Kimmo Sandell, Tuuli Tuominen-Sandell,  Josephem Kerwinem, Pawłem Mikołajczykiem i Iwoną Pasińską .

W swym dorobku artystycznym może poszczycić się wykreowaniem wielu postaci zespołowych i solowych w takich baletach jak: Dziadek do orzechów, Paw i dziewczyna, Balety Marka Różyckiego, Ognisty Ptak, Giselle, Szeherezada, Mandragora, Harnasie, Mity, Medea, Pan Twardowski, Don Kichot, IX Symfonia Ludwiga van Beethovena, Kronika zapowiedzianej śmierci, Salto ergo sum czy Niebezpieczne związki Krzysztofa Pastora.

W swojej karierze kreował również pierwszoplanowe postaci w baletach: Hrabia Monte Christo, Sen nocy letniej - Puk ( Gray Veredon ), Próba - Judasz ( Antal Fodor ) Jezioro łabędzie - Zygfryd, Rotbart (Kenneth Greve ), Romeo i Julia - Mercutio  ( Emil Wesołowski ) , Grek Zorba, Balety Conrada Drzewieckiego, Stworzenie świata ( Uwe Scholza ), La Sylphide - Gurn  ( August Bournonville ), Czterech ostatnich Pieśniach Straussa w choreografii Rudi’ego van Danziga, Black&White ( Itzik Galili -Things I told nobody , Rami Be'er - Motyle ), Święto Wiosny ( Paul Julius ), Kopciuszek - Książę ( Paul Chalmer )

Powrót do góry