Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Jacek Wenzel

Mgr inżynier - absolwent Politechniki Poznańskiej – kierunek Budowa Maszyn.

Od 1980 do 1984 roku konstruktor w Fabryce Obrabiarek Specjalnych – PONAR-WIEPOFAMA w Poznaniu.

Od 1984 roku zatrudniony w Teatrze Wielkim w Poznaniu na stanowisku kierownika technicznego.
Od 1997 roku pełnomocnik dyrektora Teatru Wielkiego.

W lutym 2011 roku powołany na zastępcę dyrektora ds. technicznych Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Uhonorowany w roku 2001 Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz w roku 2008 Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego.

kontakt:
e-mail: jwenzel@opera.poznan.pl
tel. 61 65 90 208

Powrót do góry