Archiwum zakładowe

W Archiwum Teatralnym Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgromadzona jest dokumentacja stanowiąca Państwowy Zasób Archiwalny, dotycząca działalności Opery od momentu jej powstania w 1910 r. do czasów współczesnych.

Dzieli się na następujące okresy:
- okres niemiecki 1910-1919,
- dwudziestolecie międzywojenne 1919 -1939,
- okres okupacji niemieckiej 1939-1945,
- okres od 1945 r. do dnia współczesnego.

Materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum dzielimy na część artystyczną i administracyjną. Pierwsza część obejmuje dokumentację artystyczną, która dzieli się na następujące grupy:

I. PREMIERY
1. Afisze i plakaty
2. Programy
3. Fotografie
4. Nagrania video, DVD i audio
5. Projekty scenograficzne (kostiumy, dekoracje, rysunki techniczne)
6. Recenzje z prasy krajowej

II. TOURNÉE ARTYSTYCZNE ZAGRANICZNE
1. Afisze i plakaty
2. Programy
3. Recenzje z prasy zagranicznej
4. Dokumentacja organizacyjna wyjazdu
5. Nagrania video, DVD i audio

III. OKOLICZNOŚCIOWE WYDARZENIA ARTYSTYCZNE W SIEDZIBIE TEATRU
- koncerty, imprezy itp.
1. Afisze
2. Programy
3. Fotografie
4. Nagrania video, DVD i audio

IV. UDZIAŁ TEATRU W ŻYCIU MUZYCZNYM POZNANIA I KRAJU
- koncerty, przedstawienia operowe
1. Afisze
2. Programy
3. Fotografie
4. Nagrania video, DVD i audio

V. GOŚCINNE WYSTĘPY SOLISTÓW I ZESPOŁÓW OPEROWYCH
1. Afisze
2. Programy
3. Nagrania video, DVD i audio

VI. GOŚCINNE WYSTĘPY POZOSTAŁYCH ARTYSTÓW I ZESPOŁÓW
(Teatry dramatyczne, zespoły taneczne i rozrywkowe, piosenkarze)
1. Afisze
2. Plakaty
3. Programy
4. Nagrania video, DVD i audio

VII. PLANY REPERTUAROWE
1. Afisze
2. Programy

VIII. DOKUMENTACJA ARTYSTÓW I OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA TEATRU
1. Fotografie
2. Wycinki prasowe
3. Opracowania biograficzne

IX. DOKUMENTACJA PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH
1. Raporty z przedstawień
2. Dokumentacja obsadowa

X. WYCINKI PRASOWE Z CZASOPISM I GAZET - oprawione w tomy kolejnymi rocznikami

XI. WYDAWNICTWA OKOLICZNOŚCIOWE
 - własne i obce
Informatory, biuletyny, monografie, plakietki, medale, zaproszenia, dyplomy, gratulacje

XII. AKTA OSOBOWE OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA KULTURY MUZYCZNEJ W POLSCE
1. Fotografie
2. Wycinki prasowe
3. Opracowania biograficzne

Oprócz tego gromadzi się wydawnictwa własne i obce dotyczące historii Teatru oraz prace licencjackie i magisterskie powstałe przy wykorzystaniu materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Teatralnym.

Część administracyjną stanowią materiały archiwalne: plany, sprawozdania, dokumentacja techniczno-konstrukcyjna zabytkowego budynku Teatru, akta osobowe pracowników zwolnionych, dokumentacja księgowo-finansowa.

Zasób archiwalny Archiwum Teatralnego jest przeznaczony nie tylko do użytku wewnętrznego ale również dla osób zainteresowanych życiem kulturalnym Poznania.

Kontakt z Archiwum Teatralnym:
tel.
61 65 90 276
e-mail: archiwum@opera.poznan.pl

Powrót do góry