Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych


dr Robert Szczepański


Jest absolwentem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego oraz Państwowego Liceum Muzycznego im. M. Karłowicza w Poznaniu, w klasie fortepianu. Koncertował z Filharmonią Poznańską, a także w czasie licznych koncertów w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Był studentem Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Waldemara Andrzejewskiego. W 1991 roku, rezygnując z dalszej kariery muzycznej podjął studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które ukończył na specjalności Handel Międzynarodowy z wynikiem bardzo dobrym. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu jako specjalista do spraw współpracy z zagranicą. 

W 1996 roku został zatrudniony jako asystent na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych i został adiunktem (od 2006 roku na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej). Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego prowadzi zajęcia, bierze udział w konferencjach, publikuje. Regularnie wykłada także poza granicami kraju (Wielka Brytania). W latach 1996-2012 był związany z Wielkopolską Szkołą Biznesu, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Studiów MBA, był konsultantem, kierownikiem projektów oraz wykładowcą na studiach Executive MBA (specjalista w zakresie zarządzania strategicznego). W latach 2008-2012 pełnił także funkcje przewodniczącego oraz członka rad nadzorczych spółek giełdowych (m.in. INVESTcon Group S.A.). Od 1998 roku do 2004 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Marketingu w Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego.


W 2002 roku decyzją Prezydenta RP został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz kultury. W tym samym roku otrzymał także odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Od 1 września 2012 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych i administracyjnych Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Powrót do góry