Rezydencje Artystyczne. Białoruś i Ukraina


Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy.

Powrót do góry