Organizacja

Godziny urzędowania

Sekretariat Agnieszka Szuba tel. 61 65-90-229 faks: 61 639-39-89 e-mail: sekretariat[at]opera.poznan

Archiwum zakładowe

W Archiwum Teatralnym Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgromadzona jest dokument

Przedmiot działalności

Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy upowszechnianie kultury i tworzenie przedsta

Powrót do góry