Majątek i finanse

Majątek

Majątek trwały według stanu na 31 grudnia 2012 r

Budżet

Budżet Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na lata 2007-2011

Powrót do góry