RZEMIEŚLNIK TEATRALNY - OBUWNIK

 

Ogólny zakres obowiązków:

  • wykonywanie przydzielonego do wykonania obuwia scenicznego, ćwiczebnego i galanterii skórzanej w ustalonych przez kierownika pracowni terminach,
  • wykonywania bieżących napraw obuwia scenicznego, ćwiczebnego i galanterii skórzanej

 

Wymagania:

  • wykształcenia zasadniczego zawodowego w zawodzie obuwnik (lub pokrewnym)
  • umiejętności samodzielnego wykonywania obuwia wg projektu
  • umiejętności przeróbek i naprawy obuwia
  • samodzielności a także umiejętności pracy w zespole

 

Oferujemy:

  • współpracę z prestiżową i wielokrotnie wyróżnianą także na arenie międzynarodowej instytucją kultury (największą w regionie i jedną z największych i najważniejszych w kraju)
  • udział w unikatowych i ambitnych projektach artystycznych
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju

 

 

Oferty prosimy składać w Dziale Kadr Teatru pok. -111 lub mailem kadry@opera.poznań.pl

Powrót do góry