AUDYCJE / PRZESŁUCHANIA


Uwaga! Uprzejmie prosimy o zawarcie poniższej (zaktualizowanej) formuły w CV wysyłanych w odpowiedzi na oferty pracy – jest ona niezbędna do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1000 ze zm.).
_________________________________________________________________________

Szanowni Państwo wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarza dane osobowe klientów.

Twoje dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o  celu i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z siedzibą przy ul. Fredry 9, 61-701 Poznań (zwana dalej Teatrem).

Jak uzyskać informację na temat sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Oto możliwości kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:
adres e-mail: iod@opera.poznan.pl
adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań.
Obecnie pełniącym obowiązki Inspektora Ochrony Danych jest Pan Jakub Szewczyk

Źródła i zbiory danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskujemy w procesie sprzedaży i rezerwacji biletów

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Teatr.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ponieważ są one niezbędne do procesu rezerwacji i sprzedaży biletów.
Dane osobowe przetwarzamy także do celów podatkowych i rachunkowych, czego wymagają od nas przepisy prawa.

Konieczność podania danych osobowych

Dane osobowe są konieczne aby można było przeprowadzić rezerwację i sprzedaż biletów.

Jakie masz uprawnienia wobec Teatru w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy iż przetwarzamy Twoje dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. W związku z tym gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ww. rozporządzenia tj. prawo do dostępu, sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia Twoich danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Udostępnianie Twoich danych podmiotom zewnętrznym.

Teatr może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które dostarczają i serwisują nam systemy teleinformatyczne.
W razie konieczności jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.

Okres przechowywania danych osobowych

Teatr przechowuje dane osobowe przez okres 3 lat od momentu ich zebrania.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Teatr nie przekazuje twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych  (w tym poprzez profilowanie)

Teatr przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) jedynie do celu rezerwacji i sprzedaży biletów oraz celów statystycznych i sprawozdawczych.

Wnoszenie skarg i zażaleń

Skargi i zażalenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego , którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).