Zespół

Dyrekcja

Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. artystycznych, Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Artyści

dyrygenci, soliści, balet, orkiestra, chór, chór przyoperowy

Administracja

Dział koordynacji pracy artystycznej, Pion Dyrektora, Pion ekonomiczno-administracyjny, Dział finansowo-księgowy

Technika

Dział produkcji środków inscenizacji, Specjalista ds. kostiumografii, Pracownie

Powrót do góry