Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Dofinansowanie projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie miało na celu zakup sprzętu zapewniającego sprawną realizację spektakli, wysoki poziom techniczny realizowanych wydarzeń, właściwe warunki pracy dla zespołu artystycznego i technicznego, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności przygotowywanej przez nas oferty kulturalnej.

W ramach dotacji zakupiono:

- system sterowania urządzeniami oświetleniowymi GRANDMA3 składający się z konsoli głównej, konsoli rezerwowej wraz ze skrzyniami transportowymi,

- urządzenia inteligentne z LED-owym źródłem światła (oświetlenie oraz skrzynie transportowe)

Kwota dofinansowania: 300 000 pln

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Powrót do góry