Moniuszko PARIA - wykonanie koncertowe

Moniuszko PARIA - wykonanie koncertowe

opera w trzech aktach

libretto: Jan Chęciński na motywach tragedii Casimira Delavigne’a

 

gościnny występ w Filharmonii Berlińskiej

 

„Paria” – opera Stanisława Moniuszki – odkryta po latach, olśniewa. Przejmująca opowieść o miłości i wykluczeniu nabiera blasku pod batutą Jacka Kaspszyka, jednego z najlepszych dyrygentów polskich przełomu XX i XXI wieku. Koncertowa prezentacja w Filharmonii Berlińskiej (23.05.2023) odbędzie się tuż przed wydaniem płyty z nagraniem, przygotowanej przez wytwórnię Naxos.

Stanisław Moniuszko wiązał z „Parią” ogromne nadzieje. Egzotyczna sceneria i uniwersalna opowieść, bazująca na tragedii Casimira Delavigne’a, po którego utwory sięgali tacy muzyczni mistrzowie, jak Verdi („Nieszpory sycylijskie”) czy Donizetti („Książę Alba, Marino Faliero”), miały nieco ściągnąć z Moniuszki etykietę ojca opery polskiej, przynoszącą mu co prawda chwałę, lecz jednocześnie ograniczającą. Moniuszko, wykształcony w Berlinie, korespondujący z zagranicznymi twórcami, śledzący zmiany na muzycznej mapie Europy, pragnął stać się częścią operowego świata. „Paria” miał mu w tym pomóc. Po 150 latach spełniło się marzenie kompozytora. Brawurowa inscenizacja przygotowana przez Grahama Vicka przyniosła w roku 2020 „Parii” i poznańskiemu Teatrowi Wielkiemu International Opera Award w kategorii „dzieło odkryte na nowo”. Muzyczne tropy wplecione w partyturę trafnie rozpoznali recenzenci – docenili ukłon Moniuszki w stronę kompozytorów niemieckich.

W Filharmonii Berlińskiej usłyszymy „Parię” w znakomitym koncertowym wykonaniu. Wśród solistów Iwona Sobotka, znana z występów m.in. z takimi dyrygentami jak sir Colin Davies, sir Simon Rattle, Marc Janowski, Andrzej Boreyko, Marco Armiliato, Jesus Lopez Cobos czy Massimo Zanetti, zaśpiewa partię kapłanki Neali, która w imię prawdziwej miłości odrzuca dostatek i poczucie bezpieczeństwa. Tenor Dominik Sutowicz wykona partię Idamora, nieustraszonego wojownika, który skrywa tajemnicę swego pochodzenia, natomiast Stanislav Kuflyuk wystąpi jako Dżares, ojciec wytrwale szukający syna.

„Paria” to dzieło o potrzebie wolności tkwiącej w każdym z nas. Przejmująca historia o wykluczeniu i sile uprzedzeń. „Jam paria!” – to jedno z najmocniejszych wyznań w twórczości Stanisława Moniuszki.

 ---------------------------------------------------------------

"Paria" - Stanisław Moniuszko's opera - discovered years later, dazzles. A moving story about love and exclusion shines under the baton of Jacek Kaspszyk, one of the best Polish conductors at the turn of the 20th and 21st centuries. The concert presentation at the Berlin Philharmonic (May 23, 2023) will take place just before the release of the CD with the recording prepared by the Naxos label.

Stanisław Moniuszko had great hopes for Paria. The exotic scenery and universal story, based on the tragedy of Casimir Delavigne, whose works were used by such musical masters as Verdi ("Sicilian Vespers") or Donizetti ("Le duc d'Albe", "Marino Faliero"), were supposed to slightly remove from Moniuszko the label of the father of opera. It brought him glory, but at the same time restricted him. Moniuszko, educated in Berlin, corresponding with foreign artists, following the changes on the musical map of Europe, wanted to become a part of the operatic world. "Paria" was supposed to help him with this. After 150 years, the composer's dream came true. In 2020, the daring staging prepared by Graham Vick brought "Paria" and Poznań Opera House the International Opera Award in the "work rediscovered" category. The musical tropes woven into the score were aptly recognized by the reviewers – they appreciated Moniuszko's nod towards German composers.

We will hear "Paria" in an excellent concert performance at the Berlin Philharmonic. Among the soloists, Iwona Sobotka, known for her performances with such conductors as Sir Colin Davies, Sir Simon Rattle, Marc Janowski, Andrzej Boreyko, Marco Armiliato, Jesus Lopez Cobos and Massimo Zanetti, she will sing the part of the priestess Neala, who rejects wealth and security in the name of true love. Tenor Dominik Sutowicz will perform the part of Idamor, a fearless warrior who hides the secret of his origin. At the same time, Stanislav Kuflyuk will play Dżares, a father persistently looking for his son.

"Paria" is about the need for freedom inherent in each of us. A moving story about exclusion and the power of prejudice. "I'm paria!" – is one of the strongest confessions in the works of Stanisław Moniuszko.

-----------------------------------------------------------------

Dyrekcja Teatru zastrzega możliwość zmian w repertuarze, obsadach, terminach i formie wydarzenia.

 

Patronat honorowy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Projekt dofinansowany z dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Koncert pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.

 

fot. Krzysztof Bieliński / Archiwum Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie

Galeria

Realizatorzy

Obsada

Kalendarium

20:00  
Filharmonia Berlińska / Berliner Philharmonie

Realizatorzy

kierownictwo muzyczne
Jacek Kaspszyk
kierownictwo chóru
Mariusz Otto

Obsada

dyrygent
Jacek Kaspszyk
NEALA
Iwona Sobotka
IDAMOR
Dominik Sutowicz
DŻARES
Stanislav Kuflyuk
RATEF
Piotr Friebe
wykonawcy
chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu
Powrót do góry