Biblioteka Pegaza


Biblioteka Pegaza to seria wydawnicza, towarzysząca ważnym wydarzeniom artystycznym, rocznicowym bądź wspomnieniowym, związanym z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Jej ideą jest edukacja muzyczna poprzez prezentację ważnych dla kultury polskiej zjawisk, sylwetek i dokonań w sposób popularnonaukowy, lecz z zachowaniem wszelkich wartości akademickich.

Serię zainaugurowała książka Danuty Gwizdalanki Mieczysław Wajnberg: kompozytor z trzech światów – pierwsza polska monografia tego twórcy. W całości poświęcona była Mieczysławowi Wajnbergowi, autorowi opery Portret, której polska prapremiera w inscenizacji jednego z najwybitniejszych obecnie europejskich reżyserów, Sir Davida Pountneya, zrealizowana była w Gmachu pod Pegazem. Po Pasażerce, wystawianej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, była to druga opera kompozytora, obecna na polskiej scenie.

W planach wydawniczych czekają dwie kolejne monografie artystów silnie wiązanych z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Pierwszym z nich jest Henryk Opieński – kompozytor, wybitny polski muzykolog, teoretyk muzyki, recenzent i publicysta, założyciel pierwszego w Polsce czasopisma muzykologicznego „Kwartalnik Muzyczny” i „Przeglądu Muzycznego”, prezes i działacz licznych organizacji i kół muzycznych, a także organizator pierwszej w Polsce Akademii Muzycznej, później przekształconej w Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu. W roku 1922 był także tymczasowym dyrektorem Opery Poznańskiej. Na tej scenie zrealizowano prapremiery dwóch jego oper – Marii i Jakuba lutnisty. Pracy nad tą książką podjęli się prof. Marcin Gmys i Piotr Deptuch.

Kolejnym z wydawnictw ma być monografia Wojciecha Drabowicza – wybitnego artysty, związanego ze sceną Teatru Wielkiego w Poznaniu; który poprzez swoją działalność koncertową, edukacyjną, społeczną wspierał różne inicjatywy miasta. Śpiewał w Poznańskim Chórze Chłopięcym Jerzego Kurczewskiego, był współzałożycielem poznańskiego zespołu Affabre Concinui, absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Antoniny Kaweckiej, a później jej wykładowcą na Wydziale Wokalnym, solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu, gdzie wykreował szereg pierwszoplanowych ról barytonowych. Autorem jego monografii będzie dr Maciej Straburzyński.