Oświadczenie


Odnosząc się do informacji, które ukazały się w prasie oraz mediach społecznościowych, wskazujących, że Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z powodu problemów finansowych odwołał wystawienie spektaklu „Madama Butterfly”, którego premiera wyznaczona została na dzień 13 czerwca 2019 r., Teatr powyższym informacjom zaprzecza oraz oświadcza, że odwołanie premiery, nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Teatru i na które Teatr nie miał żadnego wpływu. 

Jednocześnie Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu oświadcza, że podejmuje starania w celu realizacji  spektaklu „Madama Butterfly” w innym terminie.

Powrót do góry