Opera otwiera

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki jest jedną z 111 instytucji kultury z całej Polski, które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Projekt jest współrealizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier.

Celem projektu jest zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót do góry