Odwołane spektakle od 20 marca

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

W związku z powyższym Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu odwołuje wszystkie swoje spektakle od 20 marca do odwołania.

O dalszych podejmowanych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informujemy o możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. Widzowie, którzy dokonali zakupu przez stronę internetową www.bilety.opera.poznan.pl zostaną poinformowani drogą mailową o możliwościach zwrotu biletów.

Chcąc przyspieszyć procedurę zwrotu prosimy o przysłanie maila z  numerem zamówienia (PRO/...) oraz numerem konta, na które mamy dokonać zwrotu pieniędzy za zakupione bilety, na adres bow@opera.poznan.pl

Bilety zakupione przez serwisy: Bilety24.pl lub E-wejsciowki–kupujący otrzymają komunikat o zwrocie bezpośrednio od serwisu na adres mailowy, który został podany przy zakupie biletów a zwroty zostaną wykonane tą samą drogą, którą została dokonana płatność.

Widzowie, którzy dokonali zakupu biletów w kasach teatru, proszeni są o stawienie się z biletem w kasach po 14 kwietnia, do tego czasu kasy teatru zostaną zamknięte. Kasa będzie przyjmować zwroty do końca sezonu.

W kwestii pytań prosimy o kontakt: Biurem Obsługi Widza tel. 61 65 90 280, 61 852 08 25, +48 783 090 245, bow@opera.poznan.pl

Ponadto informujemy, iż na chwilę obecną zapadła decyzja o wstrzymaniu sprzedaży biletów do końca sezonu - sprzedaż zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia.

Powrót do góry