Projekt "Modernizacja zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu" nr Z/2.30/I/1.4/353/04 zrealizowano ze współudziałem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006.
 
Przedmiotem projektu była modernizacja gmachu głównego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki znajdującego się przy ul. Fredry 9 w Poznaniu, polegająca na wykonaniu następujących prac:

remont głównych schodów wejściowych,

renowacja drzwi wejść frontowych,

prace renowacyjne i konserwatorskie części fasady budynku wraz z renowacją elewacji zewnętrznej
   i wymianą stolarki okiennej
.

Modernizacja budynku była konieczna ze względu na zabezpieczenie przed zniszczeniem obiektu wpisanego do rejestru zabytków, będącego wizytówką Poznania oraz całej Wielkopolski. Wszystkie prace wykonywane były pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Powrót do góry