Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w latach 2009-2011 realizował projekt pod nazwą „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”.

 

Całkowita wartość inwestycji:  3 889 490,19zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  2 311 143,78zł


Głównym celem projektu była poprawa warunków funkcjonowania Teatru, zabezpieczenie i odnowienie widowni  zabytkowego obiektu.

Główne prace remontowe zaplanowano w okresie od czerwca do października 2011r. podejmując się realizacji następujących działań:
- prace malarskie, sztukatorskie, renowacja i wymiana boazerii
- renowacja i konserwacja oświetlenia widowni
- wymiana oświetlenia scenicznego w lożach bocznych
- renowacja i konserwacja foteli i balustrad widowni
- renowacja podłogi parkietowej widowni wraz zakupem hydrometrów i nawilżaczy powietrza.

 

Efektem prac modernizacyjnych i remontowych jest odnowiona, z zastosowaniem najnowszych technologii, widownia. Wszystkie zaproponowane materiały wykorzystane podczas prac remontowych zapewniają wysoką jakość oraz spełniają wymagania ppoż..

 

W ramach realizacji projektu:
- wyremontowano 911 foteli, dostawek,
- poddano renowacji 42 szt. kinkietów, żyrandoli,
- zakupiono 42 reflektory,
- zakupiono 3 hydrometry i  4 nawilżacze,
- zakupiono telewizory do monitorowania pracy na scenie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 


fot. Katarzyna Zalewskafot. Katarzyna Zalewskafot. Katarzyna Zalewskafot. Katarzyna Zalewskafot. Katarzyna Zalewskafot. Katarzyna Zalewska


       
fot. Katarzyna Zalewska                                                  fot. Katarzyna Zalewska
 

Powrót do góry