Mamo, tato, chodź do opery!


Po raz trzeci zapraszamy dzieci na spotkanie w ramach cyklu Mamo, Tato, chodź do opery! Gdy na scenie rozgrywać się będzie dramat Rigoletta, a jego piękna córka Gilda zostanie porwana, młodzi uczestnicy warsztatów zaczną wydawać dźwięki. Bo jak się okaże – najlepszy instrumentem jest nasze ciało. Będziemy klaskać, bębnić maszerować, tupać i grać. Niech zabrzmią instrumenty perkusyjne! Kto chce usłyszeć „szczękę osła” – ręka do góry!

18 lutego 2018, godz. 18.00

Cykl warsztatów Mamo, Tato, chodź do opery! powstaje przy wsparciu firmy ENEA.
Powrót do góry