Listy gratulacyjne i życzenia od przyjaciół Teatru

 

Graham Vick

 

Janusz Marynowski (Sinfonia Varsovia)

 

Nicholas Payne (Opera Europa)

 

Artur Ruciński

 

Dariusz Stachura (Teatr Wielki w Łodzi)

 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu

Powrót do góry