Laboratorium Teatru Operowego

Laboratorium Teatru Operowego przyświeca idea stworzenia optymalnych warunków debiutującym artystom – śpiewakom, reżyserom, muzykom, scenografom – by mogli sprawdzić swoją wiedzę, talent oraz umiejętności na profesjonalnej scenie, przy wsparciu zespołu opery oraz specjalistów z poszczególnych dziedzin sztuki. Powstawanie spektaklu poprzedzają konsultacje, warsztaty, wspólna praca z tutorem. Do tej pory w ramach Laboratorium Teatru Operowego zostały zrealizowane trzy spektakle: Anioł dziwnych przypadków (2016), Mikołajek i inne chłopaki (2015) oraz Dydona i Eneasz (2016).

W sezonie artystycznym 2018/2019 w ramach Laboratorium zostanie zrealizowana premiera kameralnej opery Ofelia Jerzego Fryderyka Wojciechowskiego

Powrót do góry