Opera otwiera

Opera otwiera wiele wątków, tematów i możliwości. Opera otwiera się na potrzeby swoich widzów. Zwiększanie dostępności jest naszym priorytetem. Działamy, by opera była dla Ciebie!

Rozpoczynamy pracę nad zniesieniem barier w dostępie do oferty repertuarowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że do zrobienia mamy dużo. Na początek podejmujemy się otwarcia oferty edukacyjnej, w której znajdują się lekcje, warsztaty, spotkania, prelekcje i wycieczki zarówno dla grup zorganizowanych, jak i odbiorców indywidualnych oraz spektakle familijne i dla młodego odbiorcy. Będziemy szczególnie pracować nad dostępnością tych wydarzeń dla Głuchych i słabosłyszących oraz niewidomych i słabowidzących. Przed nami również cykle szkoleń dla pracowników, by dostępność została z nami już na zawsze. Trzymajcie kciuki, śledźcie aktualności! Poniżej będziemy umieszczać listę rzeczy, które już udało nam się zrobić.

Realizowane przedsięwzięcie grantowe ,,Opera otwiera – dostosowanie oferty kulturalnej i przestrzeni Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” jest częścią projektu „Kultura bez barier”

Powrót do góry