Szaniecki Krzysztof

Krzysztof Szaniecki

 

          Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. W latach 1981-82 odbył staż podyplomowy we Włoszech uwieńczony występem na scenie mediolańskiej La Scali. Swoją działalność operową związał z poznańskim Teatrem Wielkim, na którego scenie wykonał kilkadziesiąt partii barytonowych z tytułowymi rolami w „Cyruliku sewilskim” i „Eugeniuszu Onieginie” na czele. Występował w większości krajów Europy oraz w Japonii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, ma w dorobku wiele nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych.  

 

          Od roku 1990 Krzysztof Szaniecki sprawuje w Teatrze Wielkim również funkcję asystenta reżysera /współpraca m.in. z Markiem Weissem, Mariuszem Trelińskim, Grzegorzem Jarzyną, Michałem Znanieckim/, a zakres związanych

z tym obowiązków stopniowo się poszerza. W ostatnich latach Krzysztofowi Szanieckiemu coraz częściej powierzane są w pełni samodzielne zadania reżyserskie, m.in. Gale Operowe, Koncerty Verdiowskie, Wieczory Sylwestrowe i Karnawałowe, a także wznowienia oper. Wśród dokonań reżyserskich na uwagę zasługują również autorskie realizacje poza siedzibą Teatru / np.: z okazji „Dni Judaizmu” i „250 rocznicy urodzin W.Bogusławskiego”w Muzycznej Wadze /, a także adaptacje pozycji z bieżącego repertuaru związane z gościnnymi występami Teatru na scenach krajowych i zagranicznych.

W roku 2010 był reżyserem poznańskiej realizacji opery Joanny Bruzdowicz „Kolonia karna”.

          Od początku sezonu artystycznego 2003/2004 Krzysztof Szaniecki jest gospodarzem Koncertów Poznańskich organizowanych przez Filharmonię Poznańską w Auli Uniwersyteckiej , a także speakerem Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Henryka Wieniawskiego.Zapowiada i reżyseruje koncerty z cyklu „Opera w Bazarze Poznańskim”, ostatnio prowadził też koncerty w Filharmoniach w Gdańsku, Szczecinie, Częstochowie, Opolu i w Kaliszu.

          Kolejnym przejawem aktywności zawodowej Krzysztofa Szanieckiego jest działalność pedagogiczna. W latach 1999 – 2007 był wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu, a od roku 2012 pracuje tam na Wydziale Wokalno-Aktorskim jako reżyser studenckich premier operowych wystawianych rok rocznie na scenie Teatru Wielkiego.

          Odrębnym rodzajem   działalności koncertowej Krzysztofa Szanieckiego jest prezentowanie w kraju i za granicą niecodziennej techniki wykonawczej „cantomanus”.  

Powrót do góry