Kontuszowy Moniuszko

Kontuszowy Moniuszko

"Kontuszowy Moniuszko" to spektakl, w którym udział biorą studentki i studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Fragmenty "Strasznego dworu" i "Verbum Nobile" Stanisława Moniuszki zostały wybrane przez prof. Andrzeja Ogórkiewicza. Stanowią one nie tylko wyzwanie wokalne, któremu sprostać pomoże dyrygent Przemysław Neumann, ale także doskonały materiał dramaturgiczny, pozwalający odnaleźć się wykonawcom w określonym kontekście estetyczno-historycznym i zmierzyć się z zadaniami aktorskimi, jakie z niego wynikają. Reżyser Krzysztof Cicheński zdecydował się na przeniesienie wybranych scen ze "Strasznego Dworu" w czasy współczesne, by następnie zderzyć je ze szlacheckim, kontuszowym charakterem "Verbum Nobile". W kameralnej przestrzeni sali im. Wojciecha Drabowicza (aranżacja - Julia Kosek) i przy akompaniamencie fortepianu, wykonawcy są szczególnie obecni - oglądani i słuchani przez widzów z bliska. To przede wszystkim od ich przygotowania aktorskiego zależeć będzie wyrazisty kontrast pomiędzy zachowaniem współczesnych, młodych ludzi, a sposobem bycia, gestykulacją i emocjonalnym wyrazem bohaterów z czasów moniuszkowskich.

Kalendarium

19:00  
Sala Drabowicza
Powrót do góry