Skrzypce

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ogłasza przesłuchanie do Orkiestry na stanowisko: II SKRZYPCE tutti.

Termin przesłuchania: 29 września 2023, godz. 12:00.

Zgłoszenia oraz CV prosimy przesłać na adres e-mail: orkiestra@opera.poznan.pl do dnia 25 września 2023. 

  • Teatr nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
  • Teatr zapewnia akompaniatora.
  • Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (co najmniej studia pierwszego stopnia – licencjat).
  • Teatr zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV oraz zaproszenia tylko wybranych osób w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
  • Teatr Wielki zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.


Kontakt:

Dominika Sikora - inspektor tel. 605 674 277
Błażej Pasternak - inspektor tel. 602 452 020

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

I etap
W. A. Mozart – I część jednego z koncertów z kadencją
J. S. Bach – 2 kontrastujące części jednej z Sonat lub Partit na skrzypce solo

II etap
*Partie orkiestrowe
J. Brahms – II Symfonia, początek II części (do litery C)
B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona (drugie skrzypce)
W. A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara
F. Mendelssohn-Bartholdy – Scherzo ze Snu nocy letniej
R.Wagner – Die Meistersinger von Nürnberg, wstęp
G. Verdi – Falstaff 2 Akt 2 scena (drugie skrzypce)
R. Strauss – Don Juan (pierwsze skrzypce) – początek

*Nuty do pobrania na naszej stronie internetowej, po klinięciu w poszczególne partie

Powrót do góry