Grzegorz Wierus

Grzegorz Wierus

Ukończył z wyróżnieniem studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie Tomasza Bugaja, a także studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej. Swoje umiejętności doskonalił ponadto w klasie Wojciecha Rajskiego (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem), a także w trakcie kursów mistrzowskich prowadzonych przez takich dyrygentów jak Gabriel Chmura, Howard Williams, Lucas Vis, Helmuth Rilling.

Dyrygował ponadto takimi zespołami jak Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, Orkiestra Symfoniczna i Kameralna oraz Chór Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie, Orkiestra Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Stale współpracuje z zespołem muzyki współczesnej Ensemble Nostri Temporis z Kijowa, ponadto jest współzałożycielem wokalno-instrumentalnej Grupy InAntis oraz dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi.

Istotną część jego działalności stanowią projekty związane z muzyką współczesną i alternatywną, a także działania muzyczno-teatralne, np. Solaris Electronic Opera K. Nepelskiego (Festiwal Malta, 2007), projekt operowy Haendel/Nepelski – Giulio Cesare z Grupą InAntis (festiwal Iubilaei Cantus, 2009), Oratorium Dance Project we współpracy z Teatrem Chorea z Łodzi (2011). Chętnie angażuje się w działalność prospołeczną oraz projekty z pogranicza muzyki profesjonalnej i amatorskiej. Prowadzi liczne warsztaty muzyczne i koncerty popularyzatorskie, współpracując m.in. z Fundacją ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom, festiwalem Mała Warszawska Jesień oraz Instytutem Adama Mickiewicza.

W latach 2012-2016 był asystentem muzycznym Gabriela Chmury w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Powrót do góry