ELEKTRYK-KONSERWATOR


Wymiar czasu pracy – pełen etat
Wynagrodzenie zasadnicze 2.500 zł
Uprawnienia – SEP do 1 KV
Dodatkowe oczekiwania – dokumenty potwierdzające  posiadanie kwalifikacji, które uprawniają do samodzielnego uprawiania zawodu.

Powrót do góry