Dofinansowanie przez MKiDN projektu infrastrukturalnego, II etap

 

Celem zadania pod nazwą „Zakup niezbędnego wyposażenia dla zaplecza technicznego sceny – II etap” było poprawienie stanu infrastruktury Teatru poprzez zakup sprzętu akustycznego oraz oświetleniowego wraz z akcesoriami.

W ramach zadania zakupiono:

1/ inteligentne oświetlenie sceniczne,

2/ mikrofony,

3/ akcesoria oświetleniowe oraz nagłośnieniowe.

 

Dzięki pozyskanej dotacji udało nam się:

- uzupełnić brakujący w infrastrukturze Teatru sprzęt oświetleniowy oraz nagłośnieniowy,

- zapewnić wyposażenie dostosowujące zasoby Teatru do potrzeb współczesnych realizacji scenicznych,

- zwiększyć potencjał Teatru.


Termin realizacji zadania: kwiecień – grudzień 2014r.

Kwota dofinansowania: 300 000zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powrót do góry